Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

0
2397
cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đều có nghĩ vụ và trách nhiệm nộp thuế. Vậy bài viết dưới đây chúng tôi xin được, nêu rõ cách tính thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

 • Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC). Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất.

Vậy thuế được tính theo công thức sau: 

 

cong-thuc-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

 

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác đinh theo công thức sau:

 

cong-thuc-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-1

 

Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

cong-thuc-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-2

Lưu ý: Thuế suất TNDN năm 2018 là 20% (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Xác định thu nhập chịu thuế

 • Để tính được thu nhập chịu thuế, trước hết doanh nghiệp cần tính được doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.

Doanh thu tính thuế:

***  Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần…

Thu nhập khác của doanh nghiệp:

Theo Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập 2018 gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán,
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật,
 • Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản,
 • Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ,
 • Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá…

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật,
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ, tới quý vị và các bạn cách và những công thức để tính thuế thu nhập của doanh nghiệp mình phải nộp cho nhà nước.

Chúc các bạn thành công