Cách Xác Định Thời Điểm Lập Hóa Đơn Điện Tử Theo Đúng Quy Định

0
1936
thoi-diem-lap-hoa-don-theo-quy-dinh
thời điểm lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật

Cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định

Thời điểm lập hóa đơn là một trong những nội dung bắt buộc phải có trên hóa điện tử, bởi vậy thông tin này cần phải chính xác, đúng quy định để hóa đơn điện tử đã lập hợp lệ.

Tuy nhiên trong thực tế, có một số trường hợp khi doanh nghiệp nhận được các HĐĐT mua vào, phần chỉ tiêu được ký bởi Công ty thì có dấu tick nhưng lại không có chỉ tiêu ngày ký, ngoài ra các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định.

Do đó, rất nhiều doanh nghiệp có thắc mắc là khi nhận được hóa đơn điện tử mua này thì những hóa đơn đó đã hợp lệ hay chưa? Có những trường hợp nào và sự khác biệt giữa các trường hợp này là gì? Hãy cùng chúng tôi trả lời câu hỏi này trong bài viết dưới đây.

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ, thời điểm lập hóa đơn điện tử được chia thành các trường hợp như sau:

  • Đối với bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với cung cấp dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, hàng hóa, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho giá trị hàng hóa, khối lượng, dịch vụ được giao tương ứng.

Như vậy, khi bán hàng hóa, thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; còn trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, thời điểm lập HDDTT là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Lưu ý, khi lập Hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Kể từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng HDDT sẽ được thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để tiếp tục xây dựng một bộ hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định 119/NĐ-CP nói trên. Bộ đã công bố bản dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119, tuy nhiên vẫn chính thức ban hành nên các doanh nghiệp chỉ dùng bản này cho mục đích tham khảo.

Lựa chọn đơn vị tư vấn, đồng hành khi chuyển giao & sử dụng hóa đơn điện tử

Trong quá trình chuyển giao và sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thường phát sinh nhiều băn khoăn, vướng mắc. Để quá trình đó được thuận lợi, doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của các tổ chức trung gian hợp pháp, đáng tin cậy nhằm đảm bảo tốt nhất các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nhân sự, quy trình sao lưu khôi phục dữ liệu, an toàn hệ thống.

Vui lòng tham khảo: Hóa đơn điện tử tích hợp phần mềm kế toán, và những yếu tố để lựa chọn hóa đơn điện tử phù hợp

Để lựa chọn được một phần mềm hóa đơn điện tử ưng ý.