Các khoản chi phí được trừ khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

0
10845
Các khoản chi phí được trừ khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí được trừ khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp được trừ những khoản chi phí nào mà không phải đóng thuế? Biết được những khoản phí, mà mình có thể được miễn không phải nộp sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều chi.

Vì thế bạn nên tìm hiểu xem doanh nghiệp của mình có những loại thuế đó hay không. Sau đây là bài viết sẽ giúp bạn xác định được những khoản phí mà doanh nghiệp của bạn được trừ.

Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC), các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Nếu đáp ứng được 3 điều kiện sau sẽ được trừ chi phí

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật,
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

 • Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị > 20 triệu đồng ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế.

 • Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính thì theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Cụ thể như sau:

 • Nếu hóa đơn có giá trị > 20 triệu đồng thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,
 • Nếu hóa đơn này có giá trị < 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Lưu ý: Các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì không được trừ khi tính thuế TNDN.

 • Ngoài ra, một số chi phí liên quan đến phần tổn thất, hàng hóa bị hư hỏng sẽ được tính vào chi phí được trừ.

Cụ thể như sau:

Chi phí bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 • Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác,

Giá trị tổn thất được xác định như sau:

gia-tri-ton-that

Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất gồm:

 • Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập…
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có),
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng gồm:

 • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập,
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có),
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Vậy các bạn cần nắm rõ những nội dung này khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để nếu có nằm trong các trường hợp được miền trừ thì bớt đi cho doanh nghiệp được một khoản thuế. Chúc các bạn thành công.