Chứng Từ Kế Toán Là Gì? Bao Gồm Những Loại Nào?

0
10706
chung-tu-ke-toan
Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là những giấy tờ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính nhưng đã được hoàn thành và được sử dụng để ghi sổ sách kế toán.

I. Chứng từ kế toán bao gồm những nội dung nào?

 • Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
 • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

II. Chứng từ kế toán bao gồm những loại nào?

1.  Chứng từ kế toán liên quan đến tiền mặt:

 • Phiếu thu: Phiếu chi là chứng từ kẹp với hóa đơn mua hàng hóa, mua dịch vụ thanh toán ngay, trên nội dung thể hiện đầy đủ thông tin như mục 1.
 • Phiếu chi: Phiếu thu là chứng từ kẹp với hóa đơn bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ thu tiền ngay.
 • Giấy đề nghị thanh toán
 • Giấy đề nghị tạm ứng.

2. Chứng từ kế toán liên quan đến ngân hàng bao gồm:

 • Ủy nhiệm chi: Là chứng từ dùng để bên mua thanh toán tiền cho bên bán hàng thông qua giao dịch ngân hàng. Trên ủy nhiệm chi có đầy đủ chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng( nếu có), và các thông tin bắt buộc khi viết ủy nhiệm chi,
 • Séc: là chứng từ dùng để rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt,
 • Giấy báo nợ: Là chứng từ ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp thể hiện tiền trong ngân hàng của doanh nghiệp giảm đi,
 • Giấy báo có: Là chứng từ ngân hàng cung cấp thể hiện tiền trong ngân hàng tăng lên,
 • Giấy nhận nợ: Là chứng từ chứng minh ngân hàng cho doanh nghiệp bạn vay một món tiền theo giấy nhận nợ, giấy nhận nợ thể hiện ngày, tháng, năm, số tiền, hạn thanh toán món tiền đó…
 • Giấy tờ bảo lãnh hợp đồng, cầm cố, thế chấp….liên quan chứng từ trong công ty xây dựng.

3, Chứng từ kế toán liên quan đến mua bán hàng bao gồm:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra,
 • Tờ khai hải quan,
 • Phiếu nhập kho,
 • Phiếu xuất kho,
 • Biên bản giao hàng,
 • Bảng báo giá,
 • Đơn đặt hàng,
 • Hợp đồng kinh tế,
 • Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.

4, Chứng từ kế toán liên quan đến tiền lương:

 • Bảng chấm công,
 • Bảng tính lương,
 • Hợp đồng lao động,
 • Các quy chế, quy định…

5 , Chứng từ kế toán liên quan đến chi phí doanh thu:

là tất cả những loại chứng từ thể hiện qua phiếu thanh toán.

chung-tu-ke-toan-la-gi
Chứng từ kế toán

Trên đây là một số những thông tin cần thiết liên quan đến chứng từ kế toán hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại giấy tờ và chứng từ kế toán.

Xem thêm: