Chuyển Đổi Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thành Công Ty Cổ Phần

0
1214
chuyen-doi-tu-cong-ty-TNHH-hai-TV-tro-len-sang-cong-ty-co-phan
Chuyển Đổi Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thành Công Ty Cổ Phần

Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công y cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần có nhiều phương thức chuyển đổi khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin được nêu ra quy trình các bước cũng như hồ sơ để thay đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần.

Phương thức chuyển đổi:

 1. Chỉ chuyển đổi loại hình Công ty mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn hoặc không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.
 2. Chuyển đổi bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn. Trường hợp này ngoài thay đổi loại hình công ty còn có sự thay đổi về chủ sở hữu; đó là những tổ chức, cá nhân góp thêm vốn và tăng vốn điều lệ.
 3. Chuyển đổi bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp này tuy không có sự thay đổi vốn điều lệ nhưng có sự thay đổi về chủ sở hữu do có sự chuyển nhượng vốn.
  4Kết hợp các phương thức trên

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông;
 • Điều lệ Công ty

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

 • Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực;
 • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

Tham khảo thêm: