Quy định và điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

0
3409
quy-dinh-ve-giam-tru-gia-canh-cho-nguoi-phu-thuoc
Quy định và điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Quy định giảm trừ gia cảnh cho người phu thuộc

*  Người nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có người phụ thuộc thì sẽ được giảm trừ khi tính thuế, với điều kiện người nộp thuế cần có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Vậy các quy định và điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là những gì? Những người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm có những ai? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi trên.

1. Những đối tượng nào được tính là người phụ thuộc?

Căn cứ theo khoản d, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người phụ thuộc bao gồm:

a. Co>1. Những đối tượng nào được tính là người phụ thuộc?vợ, con riêng của chồng, cụ thể:

– Con dưới 18 tuổi (tuổi được tính theo đủ tháng dương lịch),

– Con từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động,

– Trường hợp con đang theo học tại các bậc học trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc học ở các trường dạy nghề, kể cả trường hợp con đã đủ 18 tuổi trở lên mà đang học tại các trường phổ thông.

Tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học, cao đẳng từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Không có phát sinh thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng/ tháng.

b. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế mà không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng

c. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện không có thu nhập, hoặc thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng tất cả các nguồn không quá 1 triệu/ tháng

d. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu/ tháng. Bao gồm:

– Anh ruột, em ruột , chị ruột của người nộp thuế.

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu ruột, bác ruột, chú ruột, cô ruột, dì ruột của người nộp thuế.

– Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm cả con của em ruột, anh ruột, chị ruột.

e. Người mà người nộp thuế TNCN phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để được xem xét là người phụ thuộc

Các cá nhân được tính là người phụ thuộc cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Đối với những người trong độ tuổi lao động

-Thứ nhất: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

– Thứ hai: Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

– Thứ ba: Đối với người ngoài độ tuổi lao động cũng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn không được vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

b. Mức áp dụng giảm trừ gia cảnh cho người phụ>2. Điều kiện để được xem xét là người phụ thuộc

là 9.000.0>a. Đối với những người trong độ tuổi lao động phụ thuộc là 3.600.000đ/ tháng.

3. Điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc.

Căn cứ theo khoản c, điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định:

“Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, thu nhập từ tiền công từ 9 triệu đồng/ tháng trở xuống thì không cần phải kê khai người phụ thuộc.

Nếu người nộp thuế có tổng thu nhập từ các nguồn lớn hơn 9 triệu đồng/ tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải đăng ký giảm trừ gia cảnh, kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Người nộp thuế muốn được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải đi đăng ký với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.”

Như vậy, khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế. Và người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Trong trường hợp người nộp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính t>3. Điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc.c bắt đầu từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trong trường hợp đối tượng phụ thuộc là người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là vào ngày 31/12 của năm tính thuế. Nếu quá thời hạn trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là một quy định đậm tính nhân văn và đảm bảo sự công bằng cho xã hội. Các cá nhân là người nộp thuế cần chú ý đến điều này để thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình.