Xuất Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Khi Cung Ứng Hàng Hóa, Dịch Vụ

0
2503
thoi-diem-xuat-hoa-don-gia-tri-gia-tang
Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là khi nào? Khoản tiền đặt cọc hay tạm ứng có phải xuất hóa đơn GTGT hay không? Đây là những vấn đề mà hiện nay khá nhiều người quan tâm.

1. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa

Thời điểm lập hóa đơn GTGT là th>1. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóaàng hóa cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
(Theo Đoạn 1 Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Ví dụ: Ngày 10/10/2019, công ty A xuất hàng ra khỏi kho bán cho khách hàng thì trong ngày hôm đó công ty A phải xuất hóa đơn, không cần biết công ty A đã thu được tiền hay chưa.

2. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cung ứng dịch vụ

Căn cứ Đoạn 2 Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được>2. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cung ứng dịch vụ thực hiện cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi thực hiện cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đồng thời, theo Công văn 10309/TC-TTHT ngày 24/10/2016 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ hoàn thành trong tháng nào thì phải lập ngay hóa đơn trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng sau mới lập hóa đơn cho danh thu dịch vụ hoàn thành trong tháng trước là sai quy định.

Lưu ý:

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.
  • Khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa đơn.

Cụ thể, theo nội dung tại Công văn 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính gửi cho Hội Kiểm toán Việt Nam, trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán, kiểm toán; tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng này.

3. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

Theo Đoạn 3 Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày lập hóa đơn phải được thực hiện chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số nước, điện tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ vào thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

4. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT xây dựng, xây lắp

Theo Đoạn 4, 5, 6 Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày lập hóa đơn là thời đi>3. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hìnhg phân biệt là đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Lưu ý:

  1. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chia nhỏ bàn giao từng hạng mục, công đoạn thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, dịch vụ, giá trị hàng hóa được giao tương ứng.
  2. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển>4. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT xây dựng, xây lắpự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày thu tiền chính là ngày lập hóa đơn.
  3. Tiền đặt cọc mua căn hộ không phải xuất hóa đơn. Cụ thể, theo hướng dẫn tại Công văn 39313/TC-HTr ngày 13/6/2016 của Cục thuế TP Hà Nội:
  • Đối với tiền đặt cọc: Trường hợp khi công ty có nhận một khoản tiền đặt cọc của khách hàng trước khi ký hợp đồng để đảm bảo việc giữ chỗ mua căn hộ hình thành trong tương lai, bao gồm cả trường hợp khách hàng không tiếp tục ký hợp đồng mua căn hộ, nếu việc thu tiền đặt cọc này không nằm trong tiến độ thu tiền hoặc tiến độ thực hiện dự án ghi trong hợp đồng thì công ty chưa phải lập hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Đối với việc sử dụng hóa đơn: Công ty có thực hiện thu tiền mua căn hộ của khách hàng theo tiến độ, trường hợp cùng một khách hàng nộp tiền cho một hợp đồng nhiều lần trong ngày thì đơn vị chỉ cần xuất 01 hóa đơn tổng trong cả ngày đó theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  • Đối với việc Công ty thỏa thuận về chiết khấu thanh toán: Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp đóng tiền trước tiến độ, công ty và khách hàng ký phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận điều chỉnh giảm giá trị căn hộ cho khoản chiết khấu thanh toán thì công ty không phải xuất hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Làm thế nào để bạn “Mở Rộng Quy Mô Doanh Nghiệp lên gấp 2 LẦN, 3 LẦN” hay bao nhiêu lần tùy ý mà vẫn quản trị hiệu quả?    Xem chi tiết tại đây

5. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT kinh doanh xăng dầu

Theo Đoạn 8 Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là cá nhân kinh doanh, tổ chức; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán thì ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm theo bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên. Nhưng thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán khí thiên nhiên, dầu thô, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù khác thì thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

6. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu

  • Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sử dụng hóa đơn thương mại, thì thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu cũng được xác định như thời điểm bán hàng hóa, cụ thể là ngày chuyển giao hàng cho khách. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

7. Hóa đơn GTGT sai thời điểm, bên mua có được khấu trừ thuế?

Nếu hóa đơn GTGT sai thời điểm vì nguyên nhân khách quan dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn khi giao hàng/thanh lý hợp đồng thì bên mua được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đ>5. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT kinh doanh xăng dầup luật.

Xem thêm: 

>6. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu>7. Hóa đơn GTGT sai thời điểm, bên mua có được khấu trừ thuế?