Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? những trường hợp nào được hoàn thuế GTGT

0
5375
Hoan-thue-gia-tri-gi-tang
Hoàn thuế GTGT là gì? những trường hợp nào được hoàn thuế GTGT?

Hoàn thuế GTGT là gì?

  • Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định.

Cụ thể hơn hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa. Dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Trường hợp 1

*** Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong ba thán>Trường hợp 1n>Các trường hợp được hoàn thuế GTGTa tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp 2

  • Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng.

Trường hợp 3

  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở>Trường hợp 2oanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường >Trường hợp 3

i>Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện để được hoàn thuế GTGT trong trường hợp phổ biến

  • Doanh nghiệp có số thuế GTGT âm liên tục 3 tháng trở lên và có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên. (Thông thường hay phát sinh ở đơn vị xuất khẩu),
  • Chứng từ đầu vào phải là chứng từ “sạch” (không mua khống khi không phát sinh giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa),
  • Thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu,
  • Thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu,
  • >Điều kiện để được hoàn thuế GTGT trong trường hợp phổ biếnu với từng hóa đơn tài chính.

Thời gian hoàn thuế GTGT

Hoàn trước – kiểm sau : 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

Kiểm trước – hoàn sau : 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu phát hiện có nhiều khuyết điểm.

Trên đây là những thông tin cần thiết về hoàn thuế GTGT và những trường hợp nào được hoàn thuế GTGT.

Xem thêm về: 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có nhu cầu hoàn thuế GTGT

  • Điện thoại: 038 225 1656
  • Email: vodang@tintucvg.com