Có Phải Lập Hóa Đơn Điện Tử Nhiều Lần Khi Bán Nhiều Sản Phẩm Không

0
18295
co-can-lap-nhieu-hoa-don-khi-ban-hang-khong
Có cần lập hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng không

Có phải lập hóa đơn điện tử cho từng lần giao hàng không?

Thời điểm lập hóa đơn là một trong những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử. Thông tin này cần phải chính xác, đúng quy định để hóa đơn điện tử đã lập hợp lệ. Vậy nếu doanh nghiệp không thể giao hàng trong một lần do số lượng đơn hàng quá nhiều hoặc hàng hóa cồng kềnh và phải chia giao hàng thành nhiều lần thì nên lập hóa đơn như thế nào? Có được phép lập một lần hay phải lập hóa đơn thành nhiều lần?

Có cần lập hóa đơn điện tử cho từng lần giao hàng hay không? 

Khác với hóa đơn giấy, Hóa đơn điện tử sẽ có một số thay đổi trong cách thức sử dụng. Cụ thể Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

  • 1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền.
  • 2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay là chưa thu được tiền.
  • 3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho giá trị hàng hóa, khối lượng, dịch vụ được giao tương ứng.

Như vậy, đối với trường hợp giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng cửa hàng của phải lập hóa đơn đối với lô hàng đó.

Lưu ý khi lập hóa đơn điện tử nhiều lần để giao hàng

Khi phải chia nhỏ đơn bán hàng ra và giao hàng thành nhiều lần chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng có các đơn hàng có giá trị khác nhau. Đối với hóa đơn giấy trước đây, điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2014 quy định:

“Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Tuy nhiên người bán sẽ phải lập “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ”.

Tức là với các đơn hàng có giá trị dưới 200.000 đồng thì không cần phải lập hóa đơn giấy. Theo nhận định của các cơ quan quản lý thuế, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng điều này để tạo ra những khoản chi phí ảo để được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là hành vi gian lận gây thất thoát cho nhà nước và thể hiện bất cập thiếu minh bạch của hóa đơn giấy.

Để khắc phục những bất cập trên của hóa đơn giấy, nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử thì tất cả các giao dịch đều phải lập hóa đơn.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Như vậy, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ dưới 200.000 đồng thì doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn điện tử. Quý khách hàng cần chú ý đến điểm này để tránh các rủi ro trong quá xuất hàng, giao hàng.