Quy Định Về Việc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Với Doanh Nghiệp Mới

0
2881
Hóa đơn điện tử và những lợi ích mà nó mang lại
Hóa đơn điện tử và những lợi ích mà nó mang lại

Từ 01/01/2019 Doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ?

Doanh nghiệp mới thành lập sử dụng hóa đơn gì là băn khoăn của rất nhiều kế toán và chủ doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.  Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp những vướng mắc trên.

1, Doanh nghiệp mới thành lập năm 2019 bắt buộc phải sử dụng hóa đợn điện tử.

Theo thống kê mới nhất của Tổng Cục Thuế, trung bình cứ mỗi ngày ở Việt Nam có hơn 300 doanh nghiệp mới được thành lập. Vậy hàng nghìn doanh nghiệp mới thành lập này phải sử dụng hóa đơn gì trong năm 2019?

Với nhu cầu hoạt động, sản xuất kinh doanh và quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu việc quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp cũ, doanh nghiệp mới ngày càng khắt khe hơn. Đặc biệt, sự quản lý chặt chẽ của nhà nước về thuế và hóa đơn.

Theo đó, căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì những doanh nghiệp mới thành lập từ sau ngày 1/11/2018 sẽ phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. (Lộ trình chuyển đổi các bạn có thể xem tại Chương 5 – Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Cụ thể các doanh nghiệp, tổ chức không được thực hiện đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn mà phải bắt buộc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có hóa đơn giấy đặt in trước ngày 1/11/2018 sẽ được sử dụng hết cho đến trước ngày 30/10/2020. Từ sau ngày 1/11/2020, toàn bộ 100% doanh nghiệp trên cả nước sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, để trả lời rõ hơn cho băn khoăn về việc doanh nghiệp mới thành lập sử dụng hóa đơn gì thì cũng căn cứ theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp mới thành lập sẽ không được phép đặt in hoặc tự in hóa đơn. Thay vào đó, doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

2,  Hướng dẫn đăng ký triển khai hóa đơn điện tử

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Tổ chức trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan Thuế theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử hoá đơn điện tử.

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh khởi tạo hóa đơn điện tử phải tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Quá trình lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng bao gồm:

  • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)
  • Hóa đơn mẫu (tự chuẩn bị hoặc được cung cấp bởi nhà cung ứng phần mềm hóa đơn điện tử)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Doanh nghiệp cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

** Lưu ý:

   Cả 3 thủ tục nêu trên doanh nghiệp gửi tới cơ quan Thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan Thuế một lần duy nhất. Theo quy định của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì sau 2 ngày làm việc, doanh nghiệp mặc định được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp.

Xem thêm: