Cách Sửa Lỗi Hóa Đơn Chưa Đúng Tên Công Ty, Địa Chỉ, Mã Số Thuế

0
3555
sua loi hoa don sai ten cong ty, ma so thue
Sửa lỗi hóa đơn chưa đúng tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Sửa lỗi hóa đơn chưa đúng tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

*  Hóa đơn viết sai ngày tháng năm, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai tên người mua hàng, sai mã số thuế, sai số tiền bằng chữ, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính… là những lỗi mà rất nhiều kế toán thường xuyên gặp phải…

Tất cả những lỗi, sai sót đó đều sẽ làm cho hóa đơn không hợp lệ. Vậy thì kế toán phải xử lý như thế nào khi lỡ viết sai hóa đơn giá trị gia tăng? Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ cách xử lý khi lỡ tay viết sai hóa đơn thuế GTGT để các bạn kế toán cùng tìm hiểu, rút kinh nghiệm và hạn chế những sai sót không đáng có này nhé.

1. Ghi sai các chỉ tiêu như: Tên, địa chỉ, mã số thuế …

nhưng không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT được khấu trừ: 

Trong trường hợp nà>1. Ghi sai các chỉ tiêu như: Tên, địa chỉ, mã số thuế …điều chỉnh nội dung đã ghi sai. Đồng thời, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ngày tháng năm, ký hiệu của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không 0).

2. Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống

Trường hợp đã phát hành hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua mà phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. (Nhớ là không được phép xé hóa đơn, chỉ cần gấp tờ hóa đơn đó lại trên sổ hóa đơn).

Sau đó, lập lại hóa đơn mới cho đúng (Kê khai hóa đơn mới).

2. Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuốngot/">Như Thế Nào Là Một Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Tốt ?

3. Viết sai hóa đơn nhưng đã xé khỏi cuống sổ hóa đơn

a. Nếu chưa giao cho khách hàng

  • Bước 1: Gạch chéo các liên hoá đơn viết sai. Lưu ý là không được kê khai hóa đơn này, chỉ cần kẹp tờ hoá đơn đó lại trên quyển hoá đơn.
  • Bước 2: Lập hoá đơn mới cho đúng (Kê khai hoá đơn mới). Hóa đơn sai và hóa đơn mới phải ghi cùng 1 ngày.

b. Nếu đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Nếu hóa đơn đã phát hàn>a. Nếu chưa giao cho khách hàngng đã xé khỏi cuống sổ hóa đơnê khai thuế thì xử lý như sau:

  • Bước 1: Lập biên bản thu hồi lại hoá đơn đã viết sai. Trong biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn,
b. Nếu đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khaiề, các bạn gạch chéo các liên của hoá đơn viết sai đó,
  • Bước 3: Lập lại hoá đơn mới cho đúng. Trước khi nhận hoá đơn hoặc kê khai các bạn nên kiểm tra kỹ xem tên công ty, địa chỉ, mã số thuế …

Nếu 1 trong hai bên đã kê khai thuế thì sẽ xử lý như trường hợp “c” bên dưới.

c. Nếu hoá đơn viết sai đã kê khai

Nếu phát hiện hoá đơn đã lập, đã giao cho người mua và đã kê khai thuế (Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thuế), thì xử lý như sau:

  • Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thoả thuận bằng văn bản). Trên biên bản ghi rõ sai sót… điều chỉnh hoá đơn số… ký hiệu… ngày tháng năm… đã kê khai vào kỳ ….
  • Bước 2: Bên bán lập hoá đơn điều chỉnh. Trên hoá đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tên công ty, địa chỉ, mã số thuế … của hóa đơn số…, ký hiệu…, ngày tháng năm.

Những trường hợp hóa đơn viết sai khác như: Sai số tiền bằng chữ, sai mã số thuế, sai đơn vị >c. Nếu hoá đơn viết sai đã kê khaic bước như trên.

Những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế thì các bạn chỉ cần kẹp hóa đơn cũ cùng với Biên bản điều chỉnh để giải trình là xong.

Lưu ý: Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư 119/2014/TT-BTC) thì những hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng Mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh là đủ.

Nếu hóa đơn đã kê khai thuế tuyệt đối không được hủy hóa đơn, rồi viết lại. Mà chỉ được lập hóa đơn điều chỉnh. Chỉ khi chưa kê khai thuế mới được thu hồi hóa đơn sai rồi lập biên bản hủy, rồi xuất lại.

Hi vong bài viết này đã mang lại những thông tin hữu ích giúp cho các kế toán tham khảo. Hoặc các bạn có thể giảm thểu bớt rủi ro bằng việc sử dụng hóa đơn điện tử. Chúc các bạn thành công

Hóa đơn điện tử tích hợp phần mềm kế toán là gì?