Thủ Tục Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán

0
1035
thu-tuc-dang-ky-nghe-dich-vu-ke-toan
Thủ tục đăng ký nghề dịch vụ kế toán

Thủ tục đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1. Điều kiện đăng ký

Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên độc lập theo quy định của Luật kiểm toán sẽ được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

* Lưu ý: Hồ sơ sao y phải đảm bảo đúng quy định về sao y, chứng thực.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký chứng chỉ hành nghề kế toán gồm

 • Đơn đề nghị xin được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC.
 • Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (trừ trường hợp người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thuộc đối tượng không phải có hợp đồng lao động theo pháp luật về lao động).
 • Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.
 • Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm công tác kế toán, tài chính, kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC hoặc các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Hai ảnh màu cỡ 3 x 4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề.
 • Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề (nếu có).
 • Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề là người nước ngoài trừ trường hợp người đăng ký thuộc đối tượng không phải có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
 • Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

3. Quy trình nộp hồ sơ

 • Bước 1: Lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán,
 • Bước 2: Thẩm định hồ sơ, Bộ Tài chính (Vụ CĐKT & KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ,
 • Bước 3: Nộp lệ phí đối với cá nhân đủ điều kiện,
 • Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đối người đủ điều kiện,
 • Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ Tài chính,
 • Lệ phí: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng).

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và cấp chứng chỉ này là Bộ Tài chính. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, các bạn sẽ nhận được quyết định là có được cấp chứng chỉ hay không.

Thời hạn sử dụng tối đa của chứng chỉ hành nghề kế toán là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nghề dịch vụ kế toán hoặc kiểm toán viên.

Đây là một số bước cơ bản để kế toán hay những ai đang có ý định hành nghề dịch vụ kế toán tham khảo, hi vọng những thông tin trên đây là hữu ích với bạn.

Xem thêm: