Điều Kiện Và Thủ Tục Đầy Đủ Để Được Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

0
2532
ho-so-thu-tu-hoan-thue-gtgt
Hồ sơ thủ tục để hoàn thuế GTGT

Thủ tục hoàn thuế GTGT

Nếu nằm trong các đối tượng được hoàn thuế GTGT, bạn cần phải gì? Chuẩn bị hồ sơ thủ tục như thế nào cho đúng và hiệu quả để được hoàn thuế. Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ một và kinh nghiệm, và các bước để bạn chuẩn bị hồ sơ.

Điều kiện để được hoàn thuế GTGT (VAT)

Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 219/20>Điều kiện để được hoàn thuế GTGT (VAT)c đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền,
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật,
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán,
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Thủ tục đầy đủ để hoàn thuế GTGT (VAT)

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC, hoàn thuế GTGT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả Kho>Thủ tục đầy đủ để hoàn thuế GTGT (VAT)ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC),
 • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế (với mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT là khác nhau).

Ví dụ:

Hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu thì cần có: Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng…

Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư:

Ngoài giấy đề nghị, thì chủ đầu tư cần chuẩn bị:

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo Mẫu số 02/GTGT,
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01-2/GTGT.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

 • Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế GTGT

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Thời hạn giải quyết hoàn thuế

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

– Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

 • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
 • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

– Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau>Thời hạn giải quyết hoàn thuếến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế,

 • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Vậy, thủ tục hoàn thuế GTGT được thực hiện bao gồm 03 bước. Nếu được nằm trong diện được hoàn thuế bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

Nếu gặp vướng mắc nào liên quan tới việc hoàn thuế GTGT, hoặc không chắc chắn để có thể chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điện thoại: 038 225 1656;   Email: vodang@tintucvg.com

Đọc thêm về:  Thuế Giá Trị Gia Tăng Là Gì? Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về GTGT (VAT)