Thực Hư Của Việc Lùi Thời Hạn Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

0
573
thuc-hu-viec-lui-thoi-han-su-dung-hoa-don-dien-tu
Thực Hư Của Việc Lùi Thời Hạn Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 1/7/2022?

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định: từ ngày 01/7/2022, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Như vậy liệu có phải thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được lùi?

Trước băn khoăn của rất nhiều đơn vị và tổ chức kinh doanh, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính đã có những trả lời chính thức về vấn đề này, chúng tôi xin được tóm tắt lại tại trong viết dưới đây:

1. Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định khác nhau về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Trong Chương X của bộ luật này đã quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử với một số nội dung tương tự như đã quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 nêu: Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các đơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.

Mặt khác, tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh, các tổ chức khác chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Trên thực tế, tính đến thời điểm hiện tại thì Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính và các cơ quan thuế địa phương vẫn hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Việc Luật quản lý thuế (sửa đổi) có quy định khác với Nghị định 119/2018/NĐ-CP về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khiến khiến nhiều doanh nghiệp trên cả nước cảm thấy hoang mang.

2. Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính đưa ra ý kiến về việc lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 1/7/2022

Về vấn đề này, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế đã có ý kiến như sau:

Tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

  • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
  • Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
  • Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành…”.

Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 có quy định:

“Điều 151. Hiệu lực thi hành

  • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
  • Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Cơ quan thuế và các cơ sở kinh doanh sẽ có thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và con người để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này. Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, tại Chương X cũng có quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tại Điều 151 – Luật Quản lý thuế có quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 1/7/2022.

Để việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế được hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019.

Như vậy, trước khi có hướng dẫn chi tiết của Chính phủ về vấn đề này thì phương án tốt nhất dành cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh là vẫn thực hiện theo quy định về lộ trình chuyển đổi và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  • Doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh và hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử trong vòng 02 năm (từ 01/11/2018 đến 31/10/2020).
  • Kể từ ngày 01/11/2020, toàn bộ 100% doanh nghiệp trên cả nước bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Các doanh nghiệp mới thành lập sau 01/11/2018 thì bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ngay từ đầu.
  • Riêng TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị lớn sẽ phải hoàn thành triển khai trong năm 2019.

Xem thêm: