Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Cách Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

0
5796
cach-tinh-thue-tieu-thu-dac-biet
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu trên một số hàng hóa dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, sòng bạc, kinh doanh vũ trường…Thông tư 05/2012/TT-BTC đã quy định một số điều luật về thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó có cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp. Sau đây chúng tôi xin được trình bày các phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:

1.Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ

Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Thuế TTĐB phải nộp = giá tính thuế TTĐB x thuế suất thuế TTĐB

2.Gía tính thuế tiêu thụ đặc biệt với từng mặt hàng

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và được xác định.

a. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước

Giá tính thuế TTĐB = (giá bán chưa có thuế GTGT – thuế BVMT) / (1+ thuế suất thuế TTĐB)

Nếu cơ sở sản xuất bán hàng cho các doanh nghiệp thương mại thì giá bán do cơ sở sản xuất đưa ra nhưng không được thấp hơn 10% giá bán bình quân mà doanh nghiệp thương mại bán ra
Nếu giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn giá bán của cơ sở kinh doanh thương mại thì giá tính thuế do cơ quan thuế quyết định.

b. Đối với hàng nhập khẩu

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

c. Đối với hàng hóa gia công

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá bán của cơ sở gia công chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB

d. Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá bán chưa có thuế GTGT/ (1+ Thuế suất thuế TTĐB) + Giá trị vỏ bao bì

Với mặt hàng bia chai thì khách hàng đặt cược tiền vỏ theo quý, doanh nghiệp và khách hàng phải quyết toán số tiền đặt cược, nếu có số vỏ chai không thu hồi được thì giá trị tương ứng được đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB

e. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm

f. Đối với hàng hóa, dịch vụ được dùng để biếu tặng, khuyến mại hay tiêu dùng nội bộ

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

g. Đối với hàng hóa sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sở hữu thương hiệu

  • Giá tính thuế TTĐB = Giá bán ra chưa có thuế GTGT của cơ sở sở hữu thương hiệu

h. Đối với dịch vụ

  • Giá tính thuế TTĐB= giá cung ứng dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT/(1+thuế suất thuế TTĐB)

Trên đây là những tổng hợp của chúng tôi về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và các phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Hy vọng giúp ích được cho những người đang có nhu cầu.

Xem thêm về: