Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

1
10598
cach-tinh-thue-GTGT-theo-phuong-phap-khau-tru
Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

*  Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, thuế giá trị gia tăng (GTGT) được tính theo hai phương pháp là phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp. Trong bài viết này, chúng tôi xin được chia sẻ cùng các bạn những hướng dẫn chi tiết về cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

1. Khi nào doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ?

*  Theo Điều>1. Khi nào doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ?TGT đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn. Cụ thể:

a, Trường hợp 1: Các cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện theo chế độ kế toán

Các đơn vị đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

+ Điều kiện 1: Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong đó:

– Doanh thu hàng năm do đơn vị kinh doanh tự xác định dựa trên tổng cộng chỉ tiêu ở mục “Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT.

– Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh…

+ Điều kiện 2: Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế. Lý do là vì chỉ những đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì mới có căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào và số thuế GTGT đầu ra.

b, Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng

*  Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC) cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện mua sắm, đầu tư, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

– Các cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

– Các tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

c, Trường hợp 3: Một số tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí, thì nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

2. Hướng dẫn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

a/ Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Số thuế GTGT phải nộp = (Số thuế GTGT đầu ra) – (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)
Trong đó:

– Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

– Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT. Thuế GTGT ghi trên hóa đơn được xác định theo công thức như sau:

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = (Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra) x (Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó)

Về thuế suất thuế giá trị gia tăng thì có 03 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể g>a/ Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừspan class="ez-toc-section-end">vào đối tượng được quy định trong luật).

Trên đây là tất cả những gì bạn cần biết về cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.