Nếu Hàng Hóa Bị Trả Lại Thì Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Phải Xử Lý Thế Nào

0
2509
xu-ly-hoa-don-gia-tr-gia-tang
Nếu Hàng Hóa Bị Trả Lại Thì Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Phải Xử Lý Thế Nào

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng

Trong các giao dịch kinh tế, việc đổi trả hàng hóa là một chuyện hết sức bình thường. Nguyên nhân có thể là đến từ nhà cung cấp như:

Hàng hóa bị hỏng, lỗi, sai số lượng, kích thước,… Hoặc cũng có thể đến từ bên mua như: Mua với số lượng quá lớn dẫn đến dư thừa nên muốn trả lại, phát hiện ra sai sót nên đổi trả,… Vậy thì, những hóa đơn giá trị gia tăng khi đã xuất đi nhưng bị trả lại thì phải xử lý như thế nào?

Cách xử lý hóa đơn GTGT khi bị trả lại hàng hóa

Trong luật pháp, Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế đã ban hành những quy định rất rõ ràng về trường hợp này, cụ thể là:

Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

  • Trường hợp người bán, hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn cần phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, ký hiệu… , tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người mua và người bán kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được phép ghi số âm (-).
  • Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

  • Cá nhân, tổ chức mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn và người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng với quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì khi xuất hàng trả lại cho người bán phải lập hoá đơn. Trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng chất lượng quy cách, tiền thuế GTGT (nếu có).
  • Trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ số lượng, loại hàng hoá, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả lại hàng hóa và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Theo đó, từ ngày 1/6/2016, các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP; Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp chỉ cần trình bày rõ lý do tại sao lại bị trả lại hàng hóa, kèm theo hồ sơ, tài liệu cụ thể và liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là một số điểm cơ bản để xử lý hóa đơn GTGT khi hàng hóa bị trả lại hy vọng giải quyết được vấn đề cho các bạn.

Xem thêm: